top of page

עינת שחרור

 

אדריכלית רשויה בוגרת הטכניון נותנת שירותי תכנון ועיצוב, הכוללים הוצאת היתרי בניה לבתים חדשים ולתוספות בניה, כולל תכניות עבודה וליווי ביצוע, בעלת ניסיון רב בשיטת הבניה המתקדמת. 

פועלת מתוך תפיסה אדריכלית של תכנון פשוט ונהיר עם דגש על חומרים וטקסטורות. תהליך התכנון מונע מתוך הבנת הקשר של המבנה לסביבה ומתוך הבנת הצרכים והקשרים של המשתמשים בו. בתהליך התכנון נלקחים בחשבון מסלולי השמש וכיווני האוורור הטבעי, על מנת לנצל כמה שניתן את התנאים האקלימים המקומיים. כל זאת עם הרצון לזקק ולהביא אמירה אישית ורעננה למקום ומתוך אמונה שמקור ההשראה נמצא בכל פריט וחלל, כאשר בכל אחד מהם קיים פוטנציאל וניתן להופכם לאירוע חד פעמי מותאם ומזמין. 

כל שלבי התכנון מלווים במודלים הממחישים את צורתו הכללית של המבנה, השתלבותו וייחסו לסביבה וכן את חללי הפנים. 

 

 

 

תכנון אדרכלי Revit
עינת שחרור אדריכלות עמק יזרעאל
bottom of page